Solceller Örebro

Få upp till 3 offerter ifrån företag som arbetar med solceller i Örebro. Det tar endast 1 minut att skapa en förfrågan & är helt gratis!

Skapa förfrågan

Örebro har många soltimmar

Örebro, som ligger i mellersta Sverige, ligger en bit över genomsnittet i Sverige då det kommer till antal soltimmar. Det innebär att om man installerar solceller i Örebro så har man goda möjligheter att få ut en hög effekt av sin solcellsanläggning och därmed blir den mer lönsam.

Detta har också fått kommunen och andra organisationer i Örebro att rekommendera solceller för privata fastigheter. Man har också valt att anordna informationsträffar där intresserade kan får mer information och råd kring solceller i Örebro. Detta har lett till att det är många privatpersoner som har valt att installera solceller för sin egen fastighet men också att många fortfarande funderar på att skaffa en egen solcellsanläggning.

Sedan priserna för solcellsanläggningar har sjunkit under de senaste åren är det många som har valt att installera solceller för sin privata fastighet. Eftersom det också finns möjlighet att få ett investeringsbidrag, ett så kallat solcellsbidrag, från Länsstyrelsen blir investering än mindre kostsam. Det bidrar till att återbetalningstiden för en solcellsanläggning blir endast cirka 10 år och därefter kan man erhålla en bra avkastning i form av reducerade energikostnader i ytterligare 15-20 år i framåt i tiden.

Hos oss kan man hitta mycket bra information om solceller, installationer, guider, prisjämförelser, tips och mycket annat som kan vara bra att känna till när man planerar att installera en solcellsanläggning. Här kan man också få tre offerter från certifierade solcellsföretag på Gotland helt kostnadsfritt. Detta gör det möjligt att enkelt jämföra priser och leveranstider så att man kan finna den mest prisvärda lösningen för sin investering i solceller i Örebro.

Läs mer om solceller på orebro.se

Solceller i Örebro är en bra investering

Vill du skaffa solceller i Örebro?

Idag då priserna för solceller har sjunkit rejält kan de allra flesta ha råd med att investera i en solcellsanläggning. För en medelstor villa kan man enkelt spara in 50 procent av fastighetens energikostnader varje år. Tack vare att man också kan erhålla ett solcellsbidrag från Länsstyrelsen på 20 procent av den totala kostnaden blir återbetalningstiden endast cirka 10 år.

Eftersom solceller normalt har en livslängd på 25-30 år är det därefter möjligt att erhålla en bra avkastning under en lång till framöver. Oftast är effektgarantin på hela 25 år, vilket betyder att leverantörer garanterar att effekten inte kommer att minska med mer än 15-20 procent efter 25 år. Det gör att investeringen i solceller också är ganska riskfri.

I Örebro är solförhållandena mycket goda vilket innebär att en solcellsanläggning på 10 kW producerar drygt 10 000 kWh per år. Med ett elpris på 1,20 innebär detta en besparing på cirka 12 000 kronor varje år. Det gör att en investering i solceller i Örebro kan vara en bättre och säkrare investering än många andra sparformer idag.

Även om man finansierar sin investering i solceller med ett lån så kan köpet av solceller i Örebro bli lönsamt över tid. Vanligtvis går det att finna lån med en bra ränta vilket innebär att årskostnaden för lånet och räntan ofta understiger den besparing man gör varje år, vilket i sin tur gör att investering blir lönsam direkt.

Att tänka på då man ska köpa solceller 

Även om det idag är enkelt och okomplicerat att installera en solcellsanläggning så att man kan producera sin egen elektricitet finns det en del saker som man behöver tänka på så att allt går rätt till. Bland annat behöver man välja en leverantör av solceller men också utföra en del praktiska saker så installationen blir så smidig som möjligt.

Idag behöver man normalt inte tänka på att ansöka om bygglov för att kunna installera solceller, om man inte bor i ett detaljplanerat bostadsområde eller har en fastighet som är kulturmärkt. Det gör att man oftast kan gå direkt till planeringen av sin solcellsanläggning.

Ta in offerter från flera solcellsleverantörer

Börja med att begära in offerter för din solcellsanläggning. Desto fler offerter desto större är chansen att man kan hitta en bra och prisvärd lösning. Hos oss kan man erhålla tre offerter gratis från certifierade solcellsleverantörer i Örebro.

Det gör att man får ett bra underlag så att man kan jämföra priser och andra villkor. Efter att man har hittat den solcellsleverantör som kan erbjuda den bästa lösningen har man också möjlighet att kunna erhålla kostnadsfri rådgivning om man har några funderingar kring din solcellsinstallation.

Ansök om solcellsbidrag

Därefter bör man snabbt lämna in en ansökan om solcellsbidrag. Idag är det många privatpersoner i Örebro som har valt att installera solceller vilket innebär att det kan vara många personer före i kön. För att så snabbt som möjligt kunna få sin ansökan beviljad bör man snabbt skicka in ansökan så att man får en plats i kön. Ansökan kan skickas in skriftligen till Länsstyrelsen i Örebros region eller så kan man göra en ansökan elektroniskt hos Boverket på nätet.

Under tiden man väntar på att få sin ansökan behandlad kan man istället använda sig av ROT-avdraget. Det innebär att man kan göra ett avdrag med 30 procent av arbetskostnaden för installationen.

För att kunna använda ROT-avdraget så krävs det att man äger fastigheten, att man har betalat in minst motsvarande summa i skatt och att företaget som utför arbetet är registrerat för F-skatt. Tänk på att man inte kan erhålla både solcellsbidrag och använda sig av ROT-avdraget utan när man senare får solcellsbidraget beviljat så krävs det att man betalar tillbaka ROT-avdraget innan man får solcellsbidraget utbetalt.

Installation av solcellsanläggningen

Man ska också göra en föranmälan till sitt elbolag att man ska installera solceller i Örebro. Detta för att man dels kan erhålla ett avtal som gör det möjligt att sälja överskottet av den elektricitet som man producerar men också så att elbolaget kan förbereda installation av en ny mätare.

Därefter kan installationen av solceller ske, vilket normalt bara tar några dagar att slutföra. Efter att solcellsanläggningen är installerad och elektrikern har anslutit alla elkablar behöver man göra en efteranmälan till elbolaget så att de kan komma ut till fastigheten och installera en ny elmätare. Det tar cirka 2 veckor att få en ny elmätare installerad men sedan kan man direkt börja producera sin egen, gröna elektricitet för sin fastighet.

Jämför offerter från solcellsföretag i Örebro
skapa förfrågan