Checklista vid köp av solceller

Att investera i solceller är en lönsam investering som ger en bra avkastning under många år framåt. Idag har dessutom priserna för solceller sjunkit rejält vilket innebär att de allra flesta har möjlighet att kunna investera i en solcellsanläggning.

Tack vare att det också går att ansöka om ett solcellsbidrag på 20 procent blir återbetalningstiden för investeringen ännu kortare, vanligtvis cirka 10 år. Därefter kan du se fram emot en bra avkastning genom minskade energikostnader under 15-20 år framåt.

Genom att en investering i solceller är lönsam så har det blivit mycket populärt bland privatpersoner att köpa en egen solcellsanläggning för att producera en del av fastighetens energiförbrukning själv. Dessutom så bidrar du också till en bättre miljö genom att du använder förnybar energikälla.

När du ska köpa solceller finns det några saker som du behöver ha kontroll över. På dessa sidor kan du finna en hel del information om solceller, guider, tips och råd. Du kan också beställa tre offerter kostnadsfritt från certifierade solcellsleverantörer på din ort vilket gör att du snabbt kan jämföra priser och villkor så att du hitta den bästa lösningen. Nedan följer en checklista över vad du bör tänka på.

Behöver du ansöka om bygglov?

Idag så krävs det normalt inte bygglov för att installera en solcellsanläggning så länge installationen följer taket eller fasadens utformning. Bor du i ett detaljplanerat bostadsområde eller om du har en fastighet som är kulturskyddat behöver du ansöka om bygglov för att installera solceller.

Ta in många offerter

När du har bestämt dig för att du ska investera i en solcellsanläggning ska du börja med att ta in offerter från flera olika solcellsleverantörer så att du kan jämföra priser, modeller, leveranstider, villkor och garantier. Det är viktigt att du har möjlighet att kunna välja en bra lösning som också är kostnadseffektiv. Du behöver också kontrollera vilka garantier som leverantörerna har så att du vet att du har en solcellsanläggning som kommer att fungerar under hela sin livslängd.

Skicka in ansökan om solcellsbidrag

Eftersom det är många personer som idag har eller ska installera egna solcellsanläggningar så är det lång kö hos Länsstyrelsen då det gäller ansökningar om solcellsbidrag. Därför bör du, så snart du har accepterat en offert, skicka in en ansökan om solcellsbidrag, antingen direkt till Länsstyrelsen eller använda dig av Boverkets elektroniska tjänster.

Anmälan till elbolaget

Innan installationen påbörjas behöver du göra en anmälan till ditt elbolag så att elbolaget kan förbereda för byte av elmätare på din fastighet. Anmälan ska också ske efter installationen så att elbolaget kan komma ut och byta mätare. Du behöver också skriva ett avtal med ditt elbolag om försäljning av det överskott av elektricitet som din solcellsanläggning producerar och som din fastighet inte använder.

Installation av solceller

När allt ovan är klart kan den solcellsleverantör som du valt komma ut och påbörja installationen av din solcellsanläggning. Normalt tar det några dagar upp till en vecka att installera en solcellsanläggning på en normalstor fastighet, beroende på förutsättningarna. Efter att installationen är klar behöver du göra en anmälan till elbolaget så att de kan komma ut och byta elmätare så att du sedan kan börja producera din egen elektricitet.